Skip to main content

Kultur & Frivillighuset


Vi er et af landets mange Frivilligcentre og koordinerer og udvikler det frivillige sociale arbejde i Holstebro Kommune. Vi arbejder med social integration og kulturformidling.

Dagligt rådgiver vi og yder service og støtte til vores mange medlemsforeninger samt til de borgere, som henvender sig. Vi oplyser ligeledes om og formidler frivilligt socialt arbejde til foreninger i Holstebro Kommune.

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset er en selvejende institution, oprettet 1. januar 2010. Huset viderefører de arbejdsopgaver som tidligere blev varetaget af henholdsvis Kulturhuset og NetværksCaféen, De Frivilliges Hus.

Alle kan henvende sig for at få oplyst, hvor der er mulighed for at få hjælp og hvilke tilbud og aktiviteter de over 115 medlemsforeninger har.

Det kræver ikke medlemskab af Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset for personer, der ønsker at bruge husets tilbud. Eksempelvis indhentning af oplysninger, vejledning samt rådgivning.

Alle, både foreninger og enkeltpersoner, kan få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet til §18 (puljen af kommunale frivilligmidler)

For foreninger, der ønsker at bruge husets faciliteter, kræver det medlemskab.

Du/I er meget velkommen til at kontakte os for flere oplysninger.

Med venlig hilsen
Anne Lise Holst Jensen, daglig leder