Skip to main content

Samarbejde


Vi har et tæt samarbejde med Holstebro Kommune om udvikling af medborgerskab og frivillige fællesskaber. Vi sidder med i flere netværks- og initiativgrupper som repræsentanter for og indgang til civilsamfundet.

Holstebro Kommunes Socialafdeling: Netværksgruppen for medborgerskab.

Holstebro Kommunes Hjemmepleje: Samarbejde om at formidle ensomme borgere til frivillige fællesskaber.

Holstebro Kommune: Partnerskab med civilsamfund og familieområdet.

Holstebro Frivillighedsråd: Samarbejde om udvikling af frivillighedspolitikken.

Holstebro Fritidsafdeling: Gå-projekt: Her samarbejder vi med Fritidsafdelingen om at etablere små gå-fællesskaber for sårbare borgere, ligeledes formidles gå-venner til ældre og sårbare borgere.