Skip to main content

Vision


Vi vil være førende på landsplan i forhold til at skabe en homogen kommune, hvor medborgerskab og sammenhængskraft er de bærende elementer.