Skip to main content

Værdigrundlag


Det er værdifuldt at skabe et forum, hvor frivilligheden og fagligheden trives på et ligebyrdigt grundlag og udvikles i et samspil mellem frivillige, ansatte og brugergrupperne