Skip to main content

Målsætning


Vi vil derfor:
Medvirke til at forbedre borgernes sundheds- og livssituation, gennem styrkelse af den frivillige sociale indsats og integrations indsatsen.
Samle og synliggøre tendenser og behov indenfor det frivillige sociale arbejde.
Bidrage til at udvikle den frivillige sociale indsats og den sociale integration på tværs af sektorer.
Samarbejde med og formidle viden til erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og Integrationsrådet m.v., i en tæt dialog med Holstebro Kommune.
Bidrage til at øge den mellemfolkelige forståelse gennem foredrag og undervisning. Dette sker ud fra en objektiv, saglig belysning af emnerne.
Søge samarbejde med andre Frivilligcentre og aktører, regionalt, nationalt og internationalt.
Bidrage til at gøre huset til et aktivt samlingssted, hvor nye samarbejdsrelationer udvikles og nye ideer skabes.