Skip to main content

Retningslinier for brug af huset


Kultur & Frivillighuset er et åbent hus, som er baseret på tillid og respekt for hinanden. Der skal være plads til alle og til forskelligheder.

Foreningsaktiviteter der kan holdes i huset:

Rådgivninger, bestyrelsesmøder, medlemsmøder, selvhjælpsgrupper, kurser, foredrag o.l.

Følgende aktiviteter må ikke afholdes i Kultur & Frivillighuset, samt vores gymnastiksal:

Fødselsdag, forlovelse, bryllup.

Begravelsessammenskomster og mindehøjtideligheder.

Fejring af enkeltpersoner i og udenfor foreningsregi. Private fester generelt.

Ramadanafslutning og andre religiøse sammenkomster. Politiske aktiviteter, dog undtaget oplysende aktiviteter, der har til formål at give kendskab til dansk demokrati.

Vi henviser i stedet til gildesale, festhuse og selskabslokaler.

Ved brud på retningslinjerne, kan foreningen forvente at blive afkrævet et gebyr på 1.000 kr. som svarer til leje af selskabslokaler og der gives karantæne i 1 år til personen/foreningen, der står som ansvarlig for bookingen.

Med venlig hilsen
Anne Lise Holst Jensen - Leder.