Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Rådgivninger i Frivilligcenter Holstebro

Kræftens Bekæmpelse (tidsbestilling; 7020 2663) mailto:tskov@cancer.dk

Dansk Flygtningehjælp (tirsdage i lige uger kl. 16-18; (9741 1841) https://flygtning.dk/danmark

Åben Anonym Rådgivning (tidsbestilling; 9741 3053) alhj@kulturogfrivillighuset.dk

Kvisten (Støttecenter for seksuelt misbrugte) (tidsbestilling; 6070 7257) Viborg@kvistene.dk

Offerrådgivningen (tidsbestilling; 2368 6011) anna.lise.lisbjerg@gmail.com

Selvhjælp Holstebro (tidsbestilling; 42560808) mailto:selvhjaelpholstebro@outlook.dk