Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Rådgivninger i Frivilligcenter Holstebro

Kræftens Bekæmpelse (tidsbestilling; 7020 2663) mailto:tskov@cancer.dk

Hjemmeside: http://www.cancer.dk

Dansk Flygtningehjælp (tirsdage i lige uger kl. 16-18; (9741 1841) https://flygtning.dk/danmark

Åben Anonym Rådgivning (tidsbestilling; 9741 3053) alhj@kulturogfrivillighuset.dk

Kvisten Midtjylland (Støttecenter for seksuelt misbrugte)(tidsbestilling;  88 44 81 42) Mail:  viborg@kvistene.dk  Hjemmeside: www.kvistene.dk