Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Andre ordninger

Tryghedstjenesten:

Tryghedstjenesten er, som navnet lyder, rettet mod de pårørende, således at de pårørende får flere ressourcer til at være hos deres kære. Målet er at aflaste hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt syge, demente eller døende, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer.

De frivillige har til opgave at give ro og tryghed gennem nærvær.

Den frivillige sidder i værelset hos den døende og opfylder behov for tavshed, samtale, læsning eller sang og tilkaldelse af hjælp.

Tryghedstjenesten er for pårørende til alvorligt syge/døende.

www.tryghedstjenesten.dk

Send en mail: alice.f.meyer@gmail.com

 

Vinderup Handicap og pensionistsvømning.

Kontakt: Birthe Wernberg-Møller ( 9744 1771 ) b.wernberg@mail.dk

Vestjydsk Tandemklub

Et tilbud til blinde og svagtseende. Kontakt: (5129 6254) thomsen127@gmail.com

Lektiehjælp / Dansk undervisning

Kontakt:  (9740 3100)