Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Rådgivning

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset rummer og formidler kontakten til medlemsforeningerne, deres tilbud, rådgivning, selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, grupper / tilbud til børn, tilbud til ældre og andre ordninger, der ses i denne bjælkes underpunkter.