Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Projekt Springbrættet

For tredje år i træk har vi modtaget midler til projekt Springbrættet, der skal inkludere mennesker med psykisk sårbarhed i foreningslivet og styrke deres sociale netværk uden for behandlings systemet.

Gennem aftaler med foreningerne opretter vi frivillige job, hvor den psykisk sårbare kan få afprøvet og udviklet sine kompetencer gennem et praktikforløb som frivillig.

Ofte stiller foreningen selv en praktikvejleder til rådighed, der kan vejlede og støtte den frivillige praktikant, men  Kultur & Frivillighuset har også et korps af frivillige (ofte VIA studerende) som stiller sig til rådighed som praktikvejledere.

En del af projektet har til formål, at skabe nye relationer for målgruppen til frivillige netværksfamilier eller netværksvenner.

Vi oplever, at mange psykisk sårbare føler sig ensomme og isolerede. Derfor lægger vi vægt på, at der skabes en god relation mellem borgeren og netværksfamilien eller kontaktvennen.

Netværksfamiliens/vennens vigtigste opgave er, at fungere som fast holdepunkt i den psykisk sårbares liv og medvirke til, at integrere borgeren i fritids og foreningslivet.

Som frivillig, står du ikke alene, men bliver tilknyttet projektmedarbejderen, som yder råd og vejledning og sikrer mulighed for undervisning efter behov.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Projektmedarbejder; Christine Vejbæk på mail; pm@kulturogfrivillighuset.dk eller tlf.: 9740 3100.