Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Projekt Springbrættet

For fjerde år i træk har vi modtaget midler til projekt Springbrættet fra Socialministeriet.

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Målgruppen er mennesker, der er psykisk sårbare og/eller socialt udsatte.

Målet er at inkluderer og styrke det sociale netværk uden for behandlingssystemet og derved give det enkelte menneske bedre livsbetingelser. Med en styrket selvtillid kan den enkelte på sigt få mod på at søge ud i andre sociale sammenhænge som fritidsaktiviteter og anden netværksdannelse, skåne / fleksjob eller måske uddannelse.

Gennem aftaler med foreningerne opretter vi frivillige job, hvor den enkelte kan få afprøvet og udviklet sine kompetencer gennem et praktikforløb som frivillig. Ofte stiller foreningen selv en praktikvejleder til rådighed, der kan vejlede og støtte den frivillige praktikant, men Kultur & Frivillighuset finder også frivillige (ofte VIA studerende) som stiller sig til rådighed som praktikvejledere.

Vi finder frivillige netværksfamilier eller netværksvenner og sammen med den enkelte skabes nye relationer og netværk til gensidig glæde og gavn.

Vi oplever, at mange sårbare føler sig ensomme og isolerede. Netværksfamiliens/vennens vigtigste opgave er, at fungere som fast holdepunkt i den sårbares liv og medvirke til, at integrere borgeren i fritidslivet.

Som frivillig står du ikke alene, men bliver tilknyttet projektmedarbejderen, som yder råd og vejledning og sikrer mulighed for undervisning efter behov.

På sigt er håbet, at den enkelte oplever at være inkluderet i civilsamfundet på en ligeværdig måde.

Projektet er et samarbejde mellem Kultur & Frivillighuset og Holstebro Kommunes Socialafdeling. Der er i projektet lagt vægt på et særligt samarbejde til UC Mariebjerg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Projektmedarbejder; Christine Vejbæk på mail; pm@kulturogfrivillighuset.dk eller tlf.: 2155 7284.