Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Projekt Familie-Forum

Formål med projektet er at styrke familier i en svær livssituation, hvor stressbelastning i familien resulterer i mistrivsel hos det enkelte familiemedlem f.eks. familier der må lære at leve med deres barns sårbarhed eller diagnose.

Vi arbejder med at inddrage hele familien og derved bidrage til en helhedsorienteret indsats. Det tilstræbes at både børn, unge og forældre får øget overskud, lyst og evne til at indgå i sociale aktiviteter, både med ligestillede og i de omkringliggende sociale netværk. Herved styrkes hver enkelt familiemedlems mestringskompetence og hermed samspillet i hele familien, hvorved familiens livsbetingelser forbedres. Fokus er at lave gruppeforløb for børn og unge indenfor målgruppen samt forældre-og familiearrangementer. 

Ligeledes ønskes der at inddrage frivillige seniorer med pædagogisk eller socialfaglig baggrund i tilbuddene til forældrene, projektets samarbejdspartnere leverer det faglige indhold.  

 

Projektkoordinator  Randi Lütkendahl

rl@kulturogfrivillighuset.dk