Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Projekter

Projekt Frivillig

Viser vejen for alle danske foreninger til de unge på ungdomsuddannelserne!

Formålet er, at de unges kendskab til frivilligt arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde.

Det nye ved Projekt Frivillig – i forhold til andre typer frivilligt arbejde – er, at eleven får et bevis for sin indsats – et Frivilligbevis. Frivilligbeviset kan vedlægges eksamenspapirerne.

I kraft af Projekt Frivillig får foreninger nu adgang til den ressource og det potentiale, der ligger i målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne.

For at gøre tilgangen til Projekt Frivillig lettere både for elever på ungdomsuddannelser og foreninger, er det muligt via www.projektfrivillig.dk både at opslå og søge forløb. Det er også muligt for foreninger og organisationer at registrere sig i foreningsdatabasen, hvis den ønsker at blive kontaktet af en frivillig, så man i fællesskab kan sammensætte et Projekt Frivillig forløb.

FAKTA: Projekt Frivillig begyndte 1. februar 2010 som et led i regeringens Kvalitetsreform. Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Initiativet er blevet til som et tværministerielt samarbejde mellem Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet. Socialministeriet er som koordinerende ministerium formelt ejer af projektet.

Landssekretariatet for Projekt Frivillig er institutionelt tilknyttet Center for frivilligt socialt arbejde, men har status som selvstændigt projekt med egen grundbevilling på finansloven. Landssekretariatet har hjemme i Odense, hvorfra initiativet koordineres med bl.a. uddannelsesinstitutioner, regionale Projekt Frivilligcentre, elevorganisationerne, foreninger og organisationer.

Historien bag – fra vision til virkelighed

Det begyndte med, at en socialminister og en undervisningsminister fik en idé. To fuldmægtige blev sat på opgaven. Få linier fra Kvalitetsreformen var deres udgangspunkt. De nedsatte en udvalgsgruppen, som bestod af ledende repræsentanter fra SOSU-lederforeningen, Rektorforeningen, Det Danske Spejderkorps, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Erhvervsskolernes elevorganisation, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Frivilligrådet, Paraplyorganisationen FriSe, Ungdommens Røde Kors. Udvalgsgruppen er siden overgået til følgegruppen, der foruden udvalgsgruppen rummer Center for frivilligt socialt arbejde. Navnet ‘Projekt Frivillig’ kan klinge af et midlertidigt projekt. Det er det ikke. Projekt Frivillig regnes for en permanent ordning. Men for den unge er det jo et midlertidigt projekt – et afgrænset forløb. Deraf navnet Projekt Frivillig.