Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Faciliteter

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset´s faciliteter består af;

  • to mødelokaler
  • et samtalerum
  • en gymnastiksal
  • en café
  • et køkken
  • og to kontorer med pc’er tilsluttet husets kopimaskine og nettet.

Endvidere har vi en gårdhave med borde og bænke.

Der er som medlemsforening adgang til at benytte husets kontorfaciliter, kopimaskine og nettet.