Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Bestyrelsen

Pr. 02.05.2016

Navn / Valggruppe / Repræsenterer

Formand: Tiahes Thiaharaja, H.C. Lumbyes Vej 37, 7500 Holstebro, Tlf.: 2323 2547 Mail: tiaheswery@gmail.com Valggruppe: Indvandrere, flygtninge. integration og etniske kulturforeninger Repræsenterer: Abhinaya Swarangal  

Næstformand: Poul Ipsen, Klostervej 70, 6900 Skjern Tlf.: 9735 1411 Mail: poul@skjern-net.dk Valggruppe: Sociale og humanitære foreninger Repræsenterer: PTU, Polio- Trafik og Ulykkesskadede, Midtvest Jylland.

Jørn Nielsen, Hartmannsvej 55, 7500 Holstebro, Tlf.: 2256 0719 Mail: jkn56@hotmail.com Valggruppe: Sundhed-, patient- og pårørende foreninger Repræsenterer: Vestjysk Tandemklub

Erik Nørgaard, Rosenparken 84, Skave, 7500 Holstebro, Tlf.: 9746 8653 Mail: erikN1@live.dk Valggruppe: Ældre (Sundhed-, patient- og pårørende foreninger) Repræsentere: Psykiatriens Venner.

Mette Jensen, Rendsborggade 27 st.tv., 7500 Holstebro, Tlf.: 9742 5779 / 5135 3736 Mail: frk-jensen@jensen.mail.dk Valggruppe: Andre Repræsenterer: HjerneSagen´s selvhjælpsgruppe

Heidi Steenberg Rud, Bakkevej 1, Herrup, 7830 Vinderup, Tlf.: 6013 1960, Mail: Heidi.rud@energipost.dk

Henning Christensen, Leharsvej 3, 7500 Holstebro, Tlf.: 3028 2779 Mail: h2leharsvej3@gmail.com Udpeget af: Uddannelsesmiljøet. Repræsenterer: Folkeskolen, AKT  

Josaph Francis Ragunathan, H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro, Tlf: 4230 0790; mail: j.f.ragunathan@gmail.com  Udpeget af : Integrationsrådet.

Alice Flink, Valdemar Poulsensvej 35, 7500 Holstebro, Tlf: 9740 3100; mail: af@kulturogfrivillighuset.dk Udpeget af: medarbejderne

Heidi Steenberg Rud, Bakkevej 1, Herup, 7830 Vinderup, Tlf.: 6013 1960, Mail: Heidi.rud@energipost.dk  Udpeget af: Byrådet  

Karen M. Qvist, Anna Anchers Vej 84, 7500 Holstebro, Tlf.: 2685 8924 Mail: karenqvist@hotmail.com Valgt af: Frivillige i Kultur & Frivillighuset

Sekretær: Anne Lise Holst Jensen, Idomlundvej 5, 7500 Holstebro, Tlf.: 9741 3053 Mail: alhj@kulturogfrivillighuset.dk Leder af Frivilligcenter Holstebro

 1. Suppleant: Avedis Tashdjian, Ny  Sognstrupsvej 8, Nr. Felding, 7500 Holstebro, Tlf.: 2329 7977 Repræsenterer: Senior Klub bilister

2. Suppleant: Devan Maniccam, Vadet 23, 7500 Holstebro, Tlf.: 5178 9172 Mail: devan_maniccam@hotmail.com Repræsenterer: Multi Aktiv Kunst Kunstner Forening.                                                                                   

Revisor: Revisionskontoret Vest A/S, Lægårdvej 91, 7500 Holstebro, Tlf.: 7026 6600