Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Bestyrelsen

Pr. 12.11.2019

Navn / Valggruppe / Repræsenterer

Formand: Poul Ipsen, Klostervej 70, 6900 Skjern Tlf.: 9735 1411 Mail: poul@skjern-net.dk Valggruppe: Sundhed- patient- og pårørende foreninger. Repræsenterer: Polio Foreningen og Ulykkes Patientforeningen Midt og Vestjylland.

Næstformand: Josaph Francis Ragunathan, Udpeget af: Integrationsrådet.

Jørn Nielsen, Valggruppe: Sociale og humanitære foreninger. Repræsenterer: Vestjysk Tandemklub.

Mette Jensen, Valggruppe: Andre. Repræsenterer: HjerneSagen´s selvhjælpsgruppe.

Rebekka Rughave, Udpeget af: Uddannelsesmiljøet. Repræsenterer: VIA University College.

Kirsten Møberg, Repræsenterer: Kulturinstitutioner.

Tiahes Thiaharaja, Valggruppe: Indvandrere, flygtninge, integration og etniske kulturforeninger. Repræsenterer: Bydelsmødre.

Alice Flink, Tlf.: 9740 3100; mail: af@kulturogfrivillighuset.dk Udpeget af: Medarbejderne.

Heidi Rud, Udpeget af: Byrådet  

Karen Qvist, Valgt af: Frivillige i Kultur & Frivillighuset.

Rene Krøyer, SAND Vestjylland.

Sekretær: Anne Lise Holst Jensen, Tlf.: 2155 6917 Mail: alhj@kulturogfrivillighuset.dk Leder af Frivilligcenter Holstebro.

2. Suppleant: Ghada Mansour, Bydelsmødre.

Intern revisor: Bent Gjerulff, Repræsenterer: Best Buddies Holstebro.

Intern revisor suppleant: Repræsenterer: Godt kvindeliv med kræft.

Ekstern revisor:

Revisionsfirmaet Kreston Denmark, Statsautoriseret revisionsanpartsselskab, Vester Engvej 3, 5400 Bogense,

Allan Christiansen, Tlf.: 6481 2233, Mail: ac@krestonjc.dk

Valgt efter indstilling af bestyrelsen på Kultur & Frivillighusets generalforsamling 28.03.2017.