Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Bestyrelsen

Pr. 30.10.2018

Navn / Valggruppe / Repræsenterer

Formand: Poul Ipsen, Klostervej 70, 6900 Skjern Tlf.: 9735 1411 Mail: poul@skjern-net.dk Valggruppe: Sundhed- patient- og pårørende foreninger. Repræsenterer: Polio Foreningen og Ulykkes Patientforeningen Midt og Vestjylland.

Næstformand: Josaph Francis Ragunathan, H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro, Tlf.: 4230 0790 Mail: j.f.ragunathan@gmail.com Udpeget af: Integrationsrådet.

Jørn Nielsen, Hartmannsvej 55, 7500 Holstebro, Tlf.: 2256 0719 Mail: jkn56@hotmail.com Valggruppe: Sociale og humanitære foreninger. Repræsenterer: Vestjysk Tandemklub.

Bjarne Petersen-Engstrøm, Tingagervej 1, st.th. 7500 Holstebro, Tlf.: 2427 5248, Mail: bpe@kulturogfrivillighuset.dk Valggruppe: Ældre. Repræsentere: Club for Senior bilister.

Mette Jensen, Rendsborggade 27 st.tv., 7500 Holstebro, Tlf.: 9742 5779 / 5135 3736 Mail: frk-jensen@jensen.mail.dk Valggruppe: Andre. Repræsenterer: HjerneSagen´s selvhjælpsgruppe.

Mads Würtz Gammelmark, Den Røde Plads 16, 7500Holstebro, Tlf.: 2065 7569, Mail: mads@operamidt.com Udpeget af: Kulturelle institutioner. Repræsentere: Operaen i Midten.

Rebekka Rughave, Toftegade 14, 1.5., 7500 Holstebro, Tlf.: 6169 7428, Mail: rrughave@gmail.com Udpeget af: Uddannelsesmiljøet. Repræsenterer: VIA University College.

Heidi Rud, Bakkevej 1, Herrup, 7830 Vinderup, Tlf.: 6013 1960, Mail: Heidi.rud@energipost.dk

Tiahes Thiaharaja, H.C. Lumbyesvej 37, 7500 Holstebro, Tlf.: 2323 2547, Mail: tiaheswery@gmail.com, Valggruppe: Indvandrere, flygtninge, integration og etniske kulturforeninger. Repræsenterer: Bydelsmødre.

Alice Flink, Valdemar Poulsensvej 35, 7500 Holstebro, Tlf.: 9740 3100; mail: af@kulturogfrivillighuset.dk Udpeget af: Medarbejderne

Heidi Rud, Bakkevej 1, Herup, 7830 Vinderup, Tlf.: 6013 1960, Mail: Heidi.rud@energipost.dk  Udpeget af: Byrådet  

Karen M. Qvist, Anna Anchers Vej 84, 7500 Holstebro, Tlf.: 2685 8924 Mail: karenqvist@hotmail.com Valgt af: Frivillige i Kultur & Frivillighuset.

Sekretær: Anne Lise Holst Jensen, Idomlundvej 5, 7500 Holstebro, Tlf.: 9741 3053 Mail: alhj@kulturogfrivillighuset.dk Leder af Frivilligcenter Holstebro.

 1. Suppleant: Leif Jensen, Herningvej 74, 7500 Holstebro, Tlf.: 2771 5563, Mail: leif.jensen@live.dk Repræsenterer: SAND Vestjylland.

 2. Suppleant: Ramalingam Sivalingam (Siva), Særkærparken 145, 7500 Holstebro, Tlf.: 7164 8682, Mail: sivagowery145@gmail.com Repræsenterer: Holstebro Dansk Tamilsk Venskabs Forening. (HDTVF)

Intern revisor: Bent Gjerulff, Harald Damtoftsvej 87, 7500 Holstebro, Tlf.: 2078 3045, Mail: bentgjerulff@gmail.com Repræsenterer: Best Buddies Holstebro.

Intern revisor suppleant: Annelise Skov Andersen, P.O.  Pedersens vej 62, 7500 Holstebro, Tlf.: 4030 7191, Mail: asaholstebro@gmail.com Repræsenterer: Godt kvindeliv med kræft.

Ekstern revisor: FriSe,  Jørgen Christoffersen, Mail joergen@frise.dk

Revisionsfirmaet Kreston Denmark v/Jan Christiansen, Statsautoriseret revisionsanpartsselskab, Vester Engvej 3, 5400 Bogense,

Allan Christiansen, Tlf.: 6481 2233, Mail: ac@krestonjc.dk

Valgt efter indstilling af bestyrelsen på Kultur & Frivillighusets generalforsamling 28.03.2017.