Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Om huset

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset er en selvejende institution, der blev oprettet 1. januar 2010. Huset viderefører de arbejdsopgaver som tidligere blev varetaget af henholdsvis Kulturhuset og NetværksCaféen, De Frivilliges Hus.

Vi arbejder med social integration og kulturformidling samt koordinerer og udvikler det frivillige sociale arbejde i Holstebro Kommune.

Som et af landets mange frivilligcentre, yder vi både hjælp og støtte til vore mange medlemsforeninger og til de borgere der henvender sig. Vi oplyser om og formidler ligeledes frivilligt socialt arbejde til de mange foreninger i Holstebro Kommune.

Enhver borger kan henvende sig for at få oplyst, hvor der er mulighed for at få hjælp og hvilke tilbud og aktiviteter vores godt 125 medlemsforeninger har.

Personer som ikke er medlem af Frivilligcenter Holstebro, kan også bruge husets tilbud. Eksempelvis indhentning af oplysninger, vejledning samt rådgivning.

Alle, både foreninger og enkeltpersoner, kan få hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet til §18 (de kommunale frivilligmidler)

For foreninger, der derudover ønsker at bruge husets faciliteter, kræver det medlemskab.

Du/I er meget velkommen til at kontakte os for flere oplysninger.

Med venlig hilsen

Anne Lise Holst Jensen, daglig leder