Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Social integration

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets tilgang til integration spænder vidt. Der er flere etniske medlemsforeninger i Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset, som benytter huset til flere gøremål og får hjælp til projekter, ansøgninger m.m.
Igennem årene er flere integrationsprojekter blevet til i samarbejde med de etniske medlemsforeninger. Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets relation til foreninger af anden etnisk herkomst gør, at vi har et godt kendskab til det brede etniske miljø i Holstebro Kommune.

Integrationshåndbogen:

I september 2009 blev Integrationshåndbogen introduceret og udgivet af Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset. Integrationshåndbogen er blevet til i samarbejde med medarbejdere fra Holstebro Kommune, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)-Nordvestjylland.

Håndbogen er henvendt til aktører indenfor integrationsområdet og indeholder informationer om projekter samt kontakter, hvilket optimere integrationssamarbejdet i Holstebro Kommune til glæde for kommunes borgere med anden etnisk baggrund.

http://www.holstebro.dk/integrationshaandbogen-1751.aspx

Sekretær for Holstebro Kommunes Integrationsråd:

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset er sekretær for Integrationsrådet og årets møder bliver afholdt i husets café.

Integrationspuljen er blevet flyttet fra Integrationsrådet og der er i stedet nedsat et embedsmandsudvalg bestående af repræsentanter fra Trivselshuset og Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset.

Embedsmandsudvalget henviser kommunen til mulige brugere af midlerne og Holstebro Kommune uddeler pengene indenfor områderne:

Hjemmeplejen.

Give fædre med anden etnisk baggrund mere synlighed i forhold til deres børn.

Rollemodeller på plejehjem og fortælle om at være ældre i Danmark.

Sundhedstiltag på ældreområdet.

Det er et stort politisk ønske at generere aktiviteterne så de kan blive stationære.