Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Rådgivninger:

Tilbud i Frivilligcenter Holstrebro,  Kultur & Frivillighusets regi/lokaler.

Kræftens Bekæmpelse (tidsbestilling; 7020 2663) (Rådgivning for kræftramte og deres pårørende.) mailto:tskov@cancer.dk http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/raadgivning/kraeftraadgivninger/Region+Midtjylland/aktuelle_grupper_herning.htm

Hjerteforeningens uderådgivning ( Få gratis rådgivning af hjertesygeplejerske, om dit hjerte og kredsløb, gratis blodtryksmåling og udlevering af informationsmateriale.) Bestil tid til en uderådgivning hos Rådgivningscenter Århus; 86185510   mail: rcaarhus@hjerteforeningen.dk    http://www.hjerteforeningen.dk/lkholstebro/kalender/

Dansk Flygtningehjælp; (Tirsdag i lige uger 16 – 18.00. Tlf.: 9741 1841 i åbningstiden) (Social og juridisk rådgivning til flygtninge og indvandre.) https://flygtning.dk/danmark

Åben Anonym Rådgivning (Tidsbestilling i Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets åbningstid; 9741 3053) (Social, økonomisk og psykologisk rådgivning.)

Kvisten Midtjylland (tidsbestilling; 88 44 81 42) (Seksuelle overgreb/incest/voldtægt) (- hvis du på et tidspunkt i dit liv har været udsat for seksuelle krænkelser, – hvis du er pårørende til en, som har været udsat for seksuelle krænkelser. Starter grupper i Viborg, Holstebro og Silkeborg. I Kvisten arbejder kun frivillige som er uddannet eller under uddannelse til psykolog og psykoterapeut. Derfor er alle samtaler gratis.  http://www.kvistene.dk

Offerrådgivningen, Politikreds Midt- og Vestjylland  Anonym og gratis rådgivning til ofre og pårørende og vidner, som har været udsat for en kriminel handling eller ulykke.  (Mandag – fredag 10.00 – 19.00; tlf.: 23686006) www.offerraadgivning.dk  midtvestjyl@offerraadgivning.dk