Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Patientforeninger

Patientforeningshjemmesider med mulighed for at finde formand/lokal kontaktperson:

ADHD-foreningen;  http://adhd.dk/

Adipositas Foreningen; http://www.adipositasforeningen.dk/viden-om-overvaegt

Alzheimerforeningen, Midt – Vest;   http://www.alzheimer.dk/lokal/midtjylland

Angstforeningen;   http://www.angstforeningen.dk/

Astma-Allergiforeningen;  http://www.astma-allergi.dk/raadgivning

Aspergerforeningen;  http://www.asperger-holstebro.dk/?Links  /

Autismeforeningen Kreds MidtVest;  http://www.autismeforening.dk/

Bedre Psykiatri;  http://www.bedrepsykiatri.dk/

Cerebral parese foreningen; https://www.cpdanmark.dk/

Cochlear Implant; http://www.cochlearimplant.dk

Colitis-Crohn Foreningen;   http://www.ccf.dk/lokalafdelinger/midtvestjylland

Dansk Blindesamfund; http://blind.dk/kredse/dbs-midt-vestjylland

DBO – Dansk Brystkræft Organisation; http://brystkraeft.dk/

Dansk Cøliaki Forening;  http://www.coeliaki.dk/dk/kontakt/

Dansk Dystoniforening; http://www.dystoni.dk/

Dansk Fibromyalgi-Forening; http://www.fibromyalgi.dk/

Dansk Glaucom Forening; http://www.glaukom.dk/

Dansk Handicap Forbund; https://danskhandicapforbund.dk/da/om-forbundet/organisation/lokalafdelinger/midtvest-herning-holstebro-ikast-brande-lemvig-struer/#gsc.tab=0

Danske Handicaporganisationer DH-Holstebro;  https://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/midtjylland/holstebro/personer/

Dansk Præmatur Forening; http://www.praematur.dk/Default.aspx?ID=125 

Dansk Sklerodermi og Raynaud Forening;  www.sklerodermi.dk

Dansk Skoliose Forening; http://www.skoliose.dk/index.php?menu_id=25&content_id=36,  

Danske Døves Landsforbund;  https://ddl.dk/top/kontakt/

DH Danske Handicaporganisationer;  http://www.handicap.dk/lokalafdelinger/kort/midtjylland/holstebro/personer/

DepressionsForeningen;   http://www.depressionsforeningen.dk/

Diabetesforeningen; http://www.diabetes.dk/Kontakt/Lokalforeninger/Region_Midtjylland.aspx

Døveforeningen MidtVest; http://www.skive-her.dk/andre-serviceydelser/andre-organisationer-og-foreninger-i-a-n/doeveforeningen-midt-vest-spoettrup.htm

EHS Foreningen for El-overfølsomme;  http://www.ehsf.dk/

Endometriose Foreningen;  http://www.endo.dk/FORENINGEN/Kontakt.asp

Epilepsiforening;  http://www.epilepsiforeningen.dk/

Foreningen af Danske Døv Blinde; https://www.fddb.dk/

Gigtforeningens Vestjyllandskreds;  http://www.gigtforeningen.dk/det-sker/region-midtjylland/vestjylland/    

Gigtgruppen, Lystræet. Kontaktperson: Inger Kallestrup, Mail: www.gigtforeningen.dk 

Godt kvindeliv med kræft. Kontaktperson: Annelise Andersen, Mail: asaholstebro@gmail.com

GUU-GUAforeningen, http://www.guu-gua.dk

Happy Hour – Unge med gigt. Kontaktperson: Jeanette Stie Keller Mail: benja1490@hotmail.com 

Hepatitis Foreningen,  http://www.hepatitis.dk/nyheder/dansk-hepatitis-forening-hjemmeside.aspx

HjerneSagen, Apopleksi- og Afasiramte, Netværksgruppe: Mette Jensen Mail: frk-jensen@jensen.mail.dk  , Kontaktperson: Niels Slet,  http://www.hjernesagen.dk/lokale-foreninger/midtjylland/holstebro-struer-og-lemvig

Hjerneskadeforeningen;  http://hjerneskadet.dk/region-midt/midt-vestjylland/

Hjerteforeningen – lokalkomité   http://www.hjerteforeningen.dk/lkholstebro/kalender/

Horton Hovedpineforening; http://www.hortonforeningen.dk/

Hypermobile og HMS i Region 2 ;  https://www.gigtforeningen.dk/viden-om-gigt/diagnoser/hypermobilitet/

Høreforeningen, Holstebro Lokalafdeling; http://hoereforeningen.dk/hoereforeningen/organisation/lokalt/midtjylland/holstebro-lokalafdeling/kontakt

Klinefelterforeningen i Danmark;  www.klinefelter.dk

KIU – Foreningen for Kvinder med Kræft i Underlivet, Kræftrådgivningen i Lyngby (4593 5151) http://www.cancer.dk/kiu

Kræftens Bekæmpelse, Rådgivningscentret; http://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/region-midtjylland/

Landsforeningen for Arbejdsskadede;  http://www.lfa.dk/?m1=2&m2=4

Landsforeningen for Marfan Syndrom;  http://www.marfan.dk/kontakt.php

Landsforeningen mod Huntingtons Chorea;  http://www.lhc.dk/arrangementer/lokalgrupper/midtjylland/beskrivelse.asp

Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk Fribose;    https://cystiskfibrose.dk/

Landsforeningen Trigeminus Ramte i Danmark af 1988;     http://www.trigeminus.dk/

LEV,   http://vestjylland.lev.dk/ 

Lungeforeningen Boserup Minde, http://www.lungepatient.dk/     

Støtteforening for Lungeforeningen for Nordvestjysk afdeling; https://www.lunge.dk/lokal/holstebro-netvaerksgruppe

Morbus Bechterew;  http://www.bechterew.dk

ME/CFS Foreningen; http://www.me-cfs.dk/

Migræne & Hovedpineforeningen; http://www.hovedpineforeningen.dk

Migrænikerforbundet; http://www.migraeniker.dk/

Mitokondrie-foreningen i Danmark; http://www.mitokondrie.dk/

Muskelsvindfonden, Vestjylland; http://muskelsvindfonden.dk/

Neurofibromatosis Recklinghausen; http://www.nfdanmark.dk/

Nyreforeningen Vestjylland;  http://www.nyreforeningen.dk/?Lokalkredse:Vestjylland

OCD MidtVest;  http://ocd-foreningen.dk/regioner/midtjylland1

Ordblindeforeningen/Dysleksiforeningen Vestjylland; http://www.ordblindeforeningen.dk/kreds_-_vestjylland.asp http://www.ordblindeforeningen.dk/

Osteoporose Foreningen;  http://www.osteoporose-f.dk/lokalafdelinger/aktiviteter-herning         http://www.osteoporose-f.dk/kontakt

Parkinsonforeningen, Vestjyllands kredsen; https://www.parkinson.dk/kredse/vestjylland

Patientforeningen;  http://www.patientforeningen.dk/om-os/kontakt.aspx

Prostatacancer Patientforeningen;   http://www.cancer.dk/propa/propa.htm?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b06433BCE-0ABD-4E02-BC33-3F1035BEC48B%7d&NRORIGINALURL=%2fpropa%2f&NRCACHEHINT=Guest

Psoriasis Forening; http://www.psoriasis.dk/foreningen/telefonraadgivning

Psykiatriens Venner; http://centerforpsykiatri.dk/borgerpaaroerende/psykiatriens-venner/

Psykiatrisk Patientklub; http://www.sind.dk/klub_80.6

Scleroseforeningens lokalafdeling Nordvestjylland;  http://scleroseforeningen.dk/lokalafdeling/nordvestjylland

SINDelauget. Kontaktperson: Anne Lise Holst Jensen, www.sind.dk

Sjældne Diagnoser; http://sjaeldnediagnoser.dk/kontakt/

SLE;  http://www.sle.dk/

Stomiforeningen COPA – Ringkøbing;  http://www.copa.dk/lokal/ringkoebing/

Stop AIDS;  http://aidsfondet.dk/kontakt-os 

Thyreoidea Landsforeningen; http://www.thyreoidea.dk/

Tidslerne – Kræftforeningen;   http://www.tidslerne.dk/events_category.php?id=28

Trikotillomani Foreningen, https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/trikotillomani/

Tuberøs Sclerose, https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/sygdomme/arvelige-og-medfoedte-tilstande/tuberoes-sklerose/

UlykkesPatientForeningen https://www.ulykkespatient.dk/

og PolioForeningen; https://www.polio.dk/

VaccinationsForum; http://vaccineinfo.dk/ 

Uafhængig sundhedsinformation:  http://www.forbrugerportalen.dk/sundhed/

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets medlemsforeninger;

Se i øverste bjælke;
Om huset;          Medlemsforeninger