Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Netværksgrupper:

HjerneSagen (1. onsdag i måneden, 15-17.00) (5135 3736)  frk-jensen@jensen.mail.dk  http://www.hjernesagen.dk/lokale-foreninger/midtjylland/holstebro-struer-og-lemvig

SingleKlub2000 (2126 5791)  ml. 17.00 – 18.00 Mail: kontakt@singleklub2000.dk   http://www.singleklub2000.dk/

Ud og Oplev (5129 6336) tut.stef@gmail.com  Singleklub

SINDelauget (9741 2867 / 4128 2879) http://www.sind.dk/ Lokale J Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, Holstebro (Mennesker, hvor psykisk lidelse, eller social isolation, har skabt behov for at mødes med mennesker i lignende situationer. Pårørende og andre interesserede er også meget velkomne.

Gigtgruppen, Lystræet; (Inger Kallestrup) ineg@mail.dk  http://www.gigtforeningen.dk/lokale+aktiviteter/region+midtjylland/vestjylland

Demensgruppen; Sommerfuglene – Den Frivillige Demens-venne-gruppe i Holstebro Kommune, Colstruphuset, Sønder Allé 24, Holstebro (et mødested for mennesker med demens, deres pårørende, venner og frivillige.) Demenskonsulent; Bente Nikolajsen 9611 4869.  http://www.sommerfuglene.dk/

Cochlear Implant Foreningen / Netværksgruppe (arr. møder med fagligt indhold samt yder støtte og vejledning for nuværende Cochlear Implant brugere samt kommende. Socialt samvær. Anne Marie Skov (60153893 kun sms-beskeder)  amrie51@gmail.com

DBO De Brystopererede MidtVest (samvær, erfaringsudveksling, foredrag, oplæg m.m.) Dorthe Halgaard (97414058 / 22424158)  Mail: dorthe.halgaard@brystkraeft.dk ,   http://www.struerfrivilligcenter.dk/borger/find-forening/349-dbo-patientforeningen-de-brystopererede-midt-vest

KOL-gruppen (samvær, træning, erfaringsudveksling m.m.) Jette Ottow (2232 0955)

Sorggrupper for efterladte i forbindelse med dødsfald– et gratis tilbud om samvær med ligestillede (Sorggrupper for voksne der har lidt tab og mistet som følge af død) Tilbud fra Menighedsplejerne i Holstebro i samarbejde med Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset og Sorggrupper i Folkekirken.  Kontaktperson: Sorggruppeleder, Vagn Ove Høgild (9794 1049) voh@youmail.dk eller Sognepræst, Karen-Ingeborg Jacobsen (89742 2949) kija@km.dk  www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk