Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Grupper/tilbud for børn og unge

Børn og Unge i sorg (8 – 17 år) (Rie Staghøj, Sundhedsplejerske 2420 5359)  rie.staghoj@holstebro.dk  http://www.bornogsorg.dk/

Sorggruppe for unge; Kræftens Bekæmpelse (18 – 30 år) (Jane Krause; 9626 3160) herning@cancer.dk  http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/raadgivning/kraeftraadgivninger/Region+Midtjylland/aktuelle_grupper_herning.htm

Børn og unge i skilsmisse (6 – 17 år – opdeles i alderssvarende grupper) (Kontaktperson; Anne Lise Holst Jensen 2155 6917 alhj@kulturogfrivillighuset.dk  http://kulturogfrivillighuset.dk/radgivning-m-m/gruppertilbud-for-b%c3%b8rn/ ) Tilbuddet er en selvstændig organisering, der drives af en styregruppe på 4. Formand; Anne Lise Holst Jensen, næstformand; Niels Arne Christensen, kasserer; Inger Glud, medlem; Hanne Ovesen. Henvendelse og nærmere oplysning hos Anne Lise Holst Jensen.

UFL ; Unge for ligeværd; Chresten Bossen (97854186 / 44616171) chrestenbossen@sport.dk  uflvestjylland@gmail.com   http://www.ufl-vestjylland.dk/ UFL er en selvstændig ungdomsforening, der arbejder for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Børns Voksenvenner; Tove Rasmussen (2894 6305) t.g.rasmussen@hotmail.comhttp://www.voksenven.dk/holstebro-struer  Foreningen Børns Voksenvenner arbejder på at skabe venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og et barn med behov for den omsorg, opmærksomhed og anerkendelse, som en voksen, fortrolig ven kan give. Samværet giver begge parter gode oplevelser.