Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Hjemmesiden:  http://modensomhed.dk

Lokalt projekt:

“Værket” Hjælp til ensomme

I Holstebro er der nu et initiativ, som kaldes “Værket” – et netværk for voksne. Et tilbud til voksne (30-60 årige), som oplever længerevarende ensomhed. Mary Fonden, Røde Kors og Velux fonden står bag projektet.

– Det findes omkring 20 andre steder i Danmark.