Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Info læger o.a.

Information til de praktiserende læger og andre fagpersoner i Holstebro Kommune om de tilbud/kontakter Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset kan formidle og tilbyde.