Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Reservebedsteforældre

Vi er et ungt par, som snart er nybagte forældre. Vores netværk i området er meget begrænset og kan derfor godt tænke os muligheden for et par reservebedsteforældre. Vi er ganske unge, og begge i gang med uddannelse efter endt barsel. Vi har i forbindelse med den kommende forældrerolle talt om, at mange andre har forældre eller bedsteforældre tæt på. Vi har ikke denne mulighed, hvorfor vi henvender os her.

Det vi håber på er muligheden for reservebedsteforældre med alt, hvad dette indebærer på frivillig basis, således at vi har muligheden for voksne rollemodeller, der ikke er en del af det professionelle netværk.

Har du brug for yderligere oplysninger, må du endelig kontakte Alice på tlf.: 9740 3100 af@kulturogfrivillighuset.dk