Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Rådgiver i Holstebro-området

Offerrådgivningen Holstebro, Struer, Lemvig

Vi har rådgivere, der

har erfaring i at lytte til mennesker i krise

kan hjælpe offeret med kontakt til relevante hjælpemuligheder

kan være bisidder i en eventuel retssag eller ved møder med relevante myndigheder

Alt arbejde i foreningen udføres af frivillige, ulønnede personer, der har en positiv holdning til foreningens indsats.

Offerrådgivningens telefon er åben mandag-fredag kl. 10-19 og besvares af rådgiverne, der indgår i en forud aftalt vagtplan.

Offerrådgivningen er en frivillig, uafhængig organisation, der er oprettet på grundlag af bestemmelser i retsplejeloven til styrkelse af retsstillingen for ofre for forbrydelsen og ulykker.

Vagttelefon: 2368 6006

www.offerraadgivning.dk