Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Frivillig senior med pædagogisk eller social baggrund

Vi søger frivillige seniorer til Projekt Familie-Forum!

Er du, den frivillige senior med pædagogisk eller social faglig baggrund, vi søger?

Vil du være med til at arrangere og afholde ca. 4 forældrearrangementer om året?

Din opgave er, at støtte og facilitere en kvalificeret debat på baggrund af et fagligt oplæg, som medarbejdere i Holstebro Kommune eller undervisere fra VIA UC leverer. Forældrene og seniorer drøfter efterfølgende oplægget og har erfaringsudveksling i grupper. Her vil blive brug for din indsigt i problematikker for familier – hvor børn og forældre ikke trives/ familier der må lære at leve med deres barns sårbarhed eller diagnose.

Er du interesseret?

Så tilbyder vi en forsamtale, hvor forventninger og kompetencer afklares. Vores projektmedarbejder vil introducere seniorer samlet til opgaven.

Kort information om projektet – Familie-Forum:

Formål med projektet er at styrke familier i en svær livssituation, hvor stressbelastning i familien resulterer i mistrivsel hos det enkelte familiemedlem. Vi arbejder med at inddrage hele familien og derved bidrage til en helhedsorienteret indsats. Det tilstræbes at både børn, unge og forældre får øget overskud, lyst og evne til at indgå i sociale aktiviteter, både med ligestillede og i de omkringliggende sociale netværk. Herved styrkes hvert enkelt familiemedlems mestringskompetencer og hermed samspillet i hele familien, hvorved familiens livsbetingelser forbedres. Fokus er at lave gruppeforløb for børn og unge indenfor målgruppen samt forældre- og familiearrangementer.

Vi hører gerne fra dig.

Projektkoordinator

Randi Lütkendahl – mobil 6135 6688 rl@kulturogfrivillighuset.dk