Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Bliv Frivillig Gruppeleder

Vær med til at gøre en forskel for Børn & Unge med ADHD/autisme.

– Bliv Frivillig Gruppeleder.

Projekt Familie-Forum søger:

Studerende som under studiet har tid, lyst og overskud til at være frivillig gruppeleder for projektets målgruppe, som er børn og unge med problematikker inden for ADHD eller autismespektret.

Søskendegrupper er ligeledes en del af projektformålet.

De samarbejdende parter bag projektet:

Holstebro Kommune; Børn & Unge, VIA University College samt Kultur & Frivillighuset. Projektet er støttet af PUF – midler, som er puljen for udvikling af det frivillige sociale arbejde.

Vore forventninger til dig:

At du vil forpligte dig til at deltage i projektet fra oktober 2017 til juni 2018.

At du har forholdt dig til frivilligt arbejde.

At du er fagligt engageret og kan arbejde tværfagligt.

At du kan struktureret, planlægge og udføre aktiviteter for projektets børnegruppe én gang om måneden sammen med studerende fra andre uddannelsesretninger.

At du ser evaluering og feedback som værdigfulde redskaber i forhold til at udvikle praksis.

At du deltager i projektets opstartsseminar i uge 43 samt faglig sparring 4x i løbet af projektperioden.

At du har møde disciplin.

At du ser forældresamarbejdet som en ressource.

Som frivillig i projektet Familie-Forum får du kendskab og mulighed for:

At arbejde tværfagligt.

At få specialviden omkring målgruppen.

At få kendskab og praktisk erfaring med evalueringsværktøjet FIT. (Feedback Informed Treatment)

At kommunikere på forskellige niveauer.

At etablere et forældresamarbejde.

At få dokumentation for din deltagelse i projektet med en personlig udtalelse.

Efter Opstartsseminariet skal du forvente at bruge ca. 10 timer om måneden i projektet.

Opstartsseminar:

Opstartsseminar er obligatorisk for deltagelse i projektet, da dette danner grundlag for fælles forståelsesramme for projektets formål, målgruppe samt fundament for det tværprofessionelle samarbejde.

Sted: Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro

Tid: Mandag d. 23/10 kl. 18:30 – 21:30 samt lørdag d. 28/10 kl. 9 – 17.

Er dette noget for dig? Så glæder vi os til at høre fra dig!

Tilmelding senest den 14. oktober 2017 til Randi Lütkendahl på tlf.: 6135 6688 eller mail: rl@kulturogfrivillighuset.dk