Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Til afklaring ved borger ved valg af aktivitet

Ensomhedsprojektet

Så du kan støtte borger bedst muligt                                                      

Først og fremmest handler det om, at finde ud af, hvad borger har lyst til, men der er også nogle praktiske hensyn, der bør overvejes, når en aktivitet skal vælges.

 • Hvilke evt. støttebehov er der brug for, for at borger kan komme til en aktivitet?
 1.  
 • Transport
 • ”Følgeven”
 • At hjælpen af hjemmeplejen ”flyttes” til aktivitetsstedet, fx hjælp til måltid eller toiletbesøg
 • Er det din vurdering at borgers funktionsniveau er så dårligt, at han ikke kan komme til en aktivitet?
 • Kræver det at komme afsted så meget aktivitet, at borger udtrættes og derfor ikke har glæde ved aktiviteten?
 • Kræver funktionsniveauet for meget støtte til at borgeren kan rummes i en aktivitet? Ved tvivl kan den frivillige forening evt. kontaktes.
 • Overvej:
  • Besøgsven
  • Evt. Visiteret dagtilbud og – kørsel
 • Transportmuligheder
 • Eget transportmiddel
 • Bus
 • Flextrafik (tlf. 87 40 83 00, midttrafik@midttrafik.dk)
 • Taxa (Holstebro og Omegns Taxi tlf. 29 381 381, info@hot-taxi.dk: Seniorkørsel for personer over 60 år kl. 8-16 inden for bygrænsen – 50 kr. pr. person)
 • Pårørende