Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Infofolder ensomhedsprojekt – Plejepersonale:

Klik her:

Infofolder ensomhed – medarb hjpl (1)

Projektets formål:

Formålet er at bekæmpe ensomhed blandt borgere der er over 65 år og modtager mere end 3 timers ugentlig hjemmehjælp i Holstebro Kommune

 

Hvad er dine opgaver som medarbejder i hjemmeplejen?

– Opsporing af borgere i risiko for ensomhed.

Du opsporer hos maks. fem borgere ad gangen.

– Drøfte ensomme borgere på teammøder—hvordan kan vi hjælpe?

– Udfylde spørgeskema hos borger.

– Have kendskab til aktiviteter med henblik på at kunne matche borger med handlinger/aktiviteter. Ambassadører i hjemmeplejen kan hjælpe dig, da de har en større viden.

– Aktiviteter findes også i samarbejde med Kultur- og Frivillighuset.

Ambassadørerne tager kontakten.

– Følge op på hvordan det går med borgers aktivitet under dine besøg.

De borgere der er med i projektet har en ”ensomhedsydelse” tilknyttet på køreplanen på din telefon.

 

Fakta om projektet:

  • Projektets afprøvning forløber fra januar 2018 frem til maj 2019.
  • Ca. 200 borgere er i målgruppen og vurderes at være ensomme i Holstebro.
  • Efter maj 2019 fortsætter projektet hos alle ensomme borgere.

Projektets betydning for borgere og medarbejdere:

Det er fuldstændig frivilligt om borgeren har lyst til at deltage i projektet.

Det er derfor væsentligt, at borgeren informeres om, at hjemmeplejen fortsætter som den plejer, ved fravalg af deltagelse i projektet.

Hvis en borger er ensom og vælger at deltage i projektet, har du i fællesskab med borgeren mulighed for, at afhjælpe borgerens ensomhed.

For dig som medarbejder betyder det, at du (fortsat) skal arbejde motiverende og støttende med borgeren.

Du får et bredt kendskab til hvilke frivilligebårne aktivitetstilbud vi har i Kommunen.

Du vil opleve, at nogle borgere kan være svære at motivere til at komme ud i tilbud. Det kan være en svær og hård proces. Men du står ikke alene. Du kan altid sparre med dine kolleger og din leder til teammøderne.

Hvis du opdager at en borger i målgruppen er i risiko for ensomhed fx ved frafald af ægtefælle eller langvarig sygdom, kan borgeren opspores i skemaet på din telefon og bekæmpelsen af ensomhed kan starte op .

 

Aktiviteter for borgere og medarbejdere under projektet:

  • Undervisningsdage for medarbejdere i hjemmeplejen, hvor I får undervisning i tegn på ensomhed og værktøjer til at bekæmpe ensomhed hos borgerne.
  • Drøftelser på teammøder, sammen med kolleger finder I løsninger til at hjælpe borgere ud af ensomhed.
  • Indledende spørgeskema til udvalgte medarbejdere i hjemmeplejen om viden om ensomhed samt ensomhedsindsatser.
  • Indledende spørgeskema til borgere i projektet om ensomhed.
  • Interview med 4 borgere, gruppeinterview af 4 medarbejdere.
  • Afsluttende spørgeskema til borgere.
  • Afsluttende spørgeskema til udvalgte medarbejdere. 

Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Sofie Keller Dahl

med spørgsmål eller ideer på tlf. 96114112

eller på mail Sofie.keller.dahl@holstebro.dk

Sundhedsafdelingen

Januar 2018