Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Infofolder ensomhedsprojekt – Borger:

Klik her:

Infofolder ensomhed – borger

Projektets formål

At bekæmpe ensomhed blandt borgere der er over 65 år og modtager mere end 3 timers ugentlig hjemmehjælp i Holstebro Kommune. Op mod halvdelen af ældre over 65 år, der modtager meget hjemme hjælp, oplever at være ensomme ofte eller en gang imellem.

Oplever du ensomhed?

Savner du nogen at være sammen med?

Savner du en aktivitet?

Hjemmeplejen har sammen med dig mulighed for at afhjælpe din ensomhed

Indhold

Det er fuldstændig frivilligt om du har lyst til at deltage i projektet.

Din hjemmepleje fortsætter som den plejer, ved fravalg af deltagelse i projektet.

Hvis du vælger at deltage i projektet, har hjemmeplejen sammen med dig mulighed for at afhjælpe din ensomhed.

Det kan være ved at hjælpe dig i gang med et aktivitetstilbud, som giver fællesskab og nærvær. For eksempel:

  • Aktivitet i nærheden der baserer dig på en af dine interesser
  • Besøgsven i dit hjem
  • Aktivitet i et Dagcenter
  • Opretholde kontakt til bekendte eller familie
  • Og meget andet…

Kontakt

Projektleder Sofie Keller Dahl på

Tlf: 96 11 41 12

Mail: sofie.keller.dahl@holstebro.dk

 

Sundhedsafdelingen

Januar 2018