Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Ensom

Sammen bekæmper vi ensomhed.

Ensomhedsindsats i Hostebro Kommune

Målrettet borgere over 65 år, med mere end 3 timers ugentlig hjemmehjælp.

Information til medvirkende medarbejdere i hjemmeplejen og borgere.

Op mod halvdelen af ældre over 65 år, der modtager meget hjemmehjælp, oplever at være ensomme ofte eller en gang imellem.