Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Støttemedlemsskab

Enkeltpersoner samt virksomheder har mulighed for at tegne et støttemedlemsskab. Størrelsen på beløbet eller det årlige kontingent fastsætter de selv. Kontakt venligst Anne Lise Holst Jensen på; alhj@kulturogfrivillighuset.dk for yderligerer oplysninger.