Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Sådan bruger medlemsforeningerne huset:

Kultur & Frivillighuset har ca. 124 medlemsforeninger, og omkring 80 af disse foreninger bruger jævnligt huset. Der er derfor pres på lokalerne og ikke mindst skabs- og hyldeplads. Vi tilstræber derfor at oplyse medlemmerne så klart som muligt, hvor meget plads og på hvilke vilkår, den enkelte forening, rådgivning, selvhjælps- og netværksgruppe kan forvente at få stillet til rådighed.

Angående opsætning af opslag og plakater, samt pjecer og medlemsblade.

Følgende må gerne hænge plakater og andet PR-materiale op i Frivilligcenter Holstebro (glasgangen eller opslagstavlen)

– repræsentanter fra huset´s medlemsforeninger, som ønsker at reklamere for et arrangement eller et tilbud i foreningsregi.

– husets medarbejdere og frivillige tilknyttet huset.

– myndigheder eller kulturinstitutioner, som vi samarbejder med, eller har en særlig tilknytning til (f.eks. Holstebro Kommune, Integrationsrådet, Holstebro Museum, Holstebro Bibliotek, Odin Teatret m.fl.)

Følgende må ikke hænge plakater, lægge pjecer og andet PR-materiale op/i huset:

– private virksomheder, herunder kulturinstitutioner, der ikke samarbejder med Frivilligcenter Holstebro

– foreninger uden særlig tilknytning til det frivillige sociale arbejde.

– privatpersoner (ingen reklamer for salg af private ejendele m.m.)

Materialer der, som udgangspunkt ikke er relaterer til det frivillige eller sociale arbejde, og som ikke opfylder de øvrige kriterier, bliver vi nød til at fjerne.

Er du i tvivl, så spørg venligst personalet!

Booking af lokaler:

Foreningerne m.fl. er i samarbejde med Frivilligcenter Holstebro,  ansvarlige for, at lokalebookingen er indskrevet i kalenderbogen. Ved brug af gymnastiksalen bruges kalendermappe i salen.

Kaffe brød/kage og mad:

Der kan laves særlige aftaler med personalet, vedrørende kaffe brød/kage eller mad, inkl. ønsker om mad til aftenarrangementer – Her har Frivilligcenter Holstebro, dog begrænsede ressourcer. Der må gerne medtages kaffe/te og brød til eget brug.

Rådgivninger:

Rådgivningerne foregår primært i samtalerummet på 1. sal. Der kan bestilles ekstra lokale efter behov.

Den enkelte rådgivning aftaler, hvor meget skabs- eller hyldeplads der kan tildeles.

Der oprettes en postbakke, hvis rådgivningen/medlemsforeningen modtager post på adressen.

Der gøres opmærksom på, at der er begrænset plads i huset og at den enkelte rådgivning selv har ansvar for oprydning i egne lokaler.

Selvhjælps- og netværksgrupper:

Disse grupper aftaler brug af grupperum og/eller gymnastiksal. Der kan, i begrænset omfang, stilles skabs eller hyldeplads til rådighed, hvis dette ønskes. Den enkelte gruppe er selv ansvarlig for at rydde op i egne materialer.