Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Integrationshåndbogen

Integrationssamarbejdet i Holstebro Kommune – et overblik. En håndbog for aktører på integrationsområdet.

Som den første kommune i landet har Holstebro udgivet en håndbog, der giver et klart overblik over samarbejdet om integration.

Håndbogen er blevet til som et led i udmøntningen af Holstebro Kommunes integrationspolitik og skal bruges af alle aktører på integrationsområdet i Holstebro Kommune og dermed styrke samarbejdet om opgaven på tværs af forskellige forvaltninger og institutioner.
Det er vores – arbejdsgruppens – ønske, at håndbogen skal bruges af alle aktører på integrationsområdet i Holstebro Kommune. Den skal være med til at intensivere samarbejdet på tværs af forskellige forvaltninger og institutioner. Meningen er, at håndbogen skal inspirere og gøre det nemmere at starte et integrationsfremmende projekt, finde den person på integrationsområdet man søger, eller læse om et allerede igangsat projekt. Kort sagt det skal være tidsbesparende og inspirerende at bruge håndbogen: En ny opdateret udgave er tilgængelig på:

http://www.holstebro.dk/integrationshaandbogen-1751.aspx

Her vil den blive opdateret tre gange om året. Det er Frivilligcenter Holstebro, Kultur og Frivillighuset, der vil stå for opdateringen af håndbogen. Derfor er det også vigtigt, at alle som bruger denne håndbog er med til hjælpe med oplysninger eller rettelser, hvis de har kendskab angående ændringer på integrationsområdet. Dette gøres ved, at man sender en mail med rettelserne til Alice Flink, af@kulturogfrivillighuset.dk og skriver ”Integrationssamarbejdet” i emnefeltet. Derved opnår man, at informationerne i håndbogen vil være ajourførte.
Til sidst er der kun at sige; ”gør brug af håndbogen, tag fat i kontaktpersonerne og bliv inspireret til nye samarbejder på kryds og tværs af forvaltninger, institutioner i Holstebro Kommune”. Igennem denne ”indsamlingsproces” af informationer har vi i arbejdsgruppen fundet ud af, at der er mange spændende tiltag i gang på integrationsområdet i Holstebro Kommune.
Med håndbogen bliver informationer omhandlende integrationssamarbejdet samlet til gavn for alle aktører og borgere på integrationsområdet i Holstebro Kommune.