Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Holstebro Municipality; Douzelage

Key messages you take away: Det er utroligt værdifuldt at udveksle ideer og erfaringer med andre europæiske lande. Vi står alle i samme situation, at vi har få økonomiske midler og mange sociale og sundhedsfaglige opgaver at løse, for at bevare og stadig udvikle velfærdssamfundet.

Lessons learnt by you delegations: Vi har fået inspiration til at løse opgaverne på nye måder, samt nye ideer til nye initiativer.

Key Action Plans: For at udvikle vores lokale frivillige arbejde, vil vi gerne arbejde på at arrangere en opfølgende konference i Holstebro, hvor vi vil sætte fokus på den forebyggende frivillige indsats i forhold til sundhed og socialt netværk. Dette for at styrke udviklingen af vores velfærdssamfund og inspirere vores europæiske netværk. Vi vil også holde kontakten til netværket på nettet og ved besøg.

Key massages you take away: It´s incredibly valuable to exchange ideas and experiences with other European countries. We are all in the same situation that we have few economic resources and many social and health care services to be done to conserve and still develop the welfare society.

Lessons learnt by you delegations: We´ve got the inspiration to solve tasks in new ways and new ideas for new initiatives.

Key Action Plans: In order to develop our local volunteer work, we would work to arrange a fellow up conference in Holstebro, where we will focus on the preventive voluntary effort in relation to health and social network. This is to strengthen the development of our welfare state and inspiration in our European network. We will also keep in touch with the network on the web and visit.

Anne Lise Holst Jensen