Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Retningslinjer for brug af Kultur & Frivillighuset.

NYHED

Retningslinjer for brug af Kultur & Frivillighuset.

Kultur & Frivillighuset er et åbent hus, som er baseret på tillid og respekt for hinanden.

Der skal være plads til alle og til forskelligheder.

Foreningsaktiviteter der kan holdes i huset:

Rådgivninger, bestyrelsesmøder, medlemsmøder, selvhjælpsgrupper, kurser, foredrag og lignende foreningsbaserede aktiviteter

Følgende aktiviteter må ikke afholdes i Kultur & Frivillighuset, samt vores gymnastiksal:

  • Fødselsdage, forlovelse, bryllup, begravelsessammenkomster, mindehøjtideligheder o.l.
  • Private fester generelt.
  • Fejring af enkeltpersoner i og udenfor foreningsregi.
  • Ramadanafslutning og andre religiøse sammenkomster.
  • Politiske aktiviteter. (dog undtaget oplysende aktiviteter, der har til formål at give kendskab til dansk demokrati.)

Her henviser vi til Gildesale, festhuse, selskabslokaler.

Ved brud på retningslinjerne, vil foreningen blive afkrævet et gebyr på 1.000 kr., svarende til gennemsnitlig leje af selskabslokaler og der gives karantæne på 1 år, til personen og foreningen der står som ansvarlig for bookingen.

Med venlig hilsen

Anne Lise Holst Jensen

Leder.