Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Støtte og samarbejdeFrivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset er et af landets mange Frivilligcentre, som koordinerer og udvikler det frivillige sociale arbejde i Holstebro Kommune. Vi arbejder med social integration og kulturformidling.
Dagligt rådgiver vi og yder service og støtte til vores mange brugere og medlemforeninger samt til de borgere, som henvender sig.
vi oplyser ligeledes om og formidler frivilligt socialt arbejde til foreninger i Holstebro Kommune.
Frivilligcenter Holstebro, Kultur & frivillighuset er en selvejende institution, oprettet 1. januar 2010. Huset viderefører de arbejdsopgaver som tidligere blev varetaget af henholdsvis Kulturhuset og NetværksCaféen, De Frivilliges Hus.
Alle kan henvende sig for at få oplyst, hvor der er mulighed for at få hjælp og hvilke tilbud og aktiviteter de over 125 medlemforeninger har.
Det kræver ikke medlemsskab af Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset for personer, der ønsker at bruge husets tilbud. Eksempelvis Indhentning af oplysninger, vejledning samt rådgivning.
Alle både foreninger og enkeltpersoner, kan få hjælp til at udfylde ansøgningskemaet til §18 (puljen af kommunale frivilligmidler) Foreninger, der ønsker at bruge husets faciliteter, kræver det medlemsskab.
Du/I er meget velkommen til at kontakte os for flere oplysninger.

Med venlig hilsen
daglig leder
Anne Lise Holst Jensen